Brochures

Dini van den Heuvel


Hoogbegaafde kinderen in hun eerste levensjaren
Sept.1994 (12 blz.) herzien aug.2000 (18 blz.)

Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich in hun eerste levensjaren anders en sneller dan hun leeftijdgenootjes en bouwen daardoor een ontwikkelingsvoorsprong op.

In deze brochure staat beschreven hoe hoogbegaafdheid zich bij jonge kinderen manifesteert, waarom het van belang is dat volwassenen er zo vroeg mogelijk adequaat op inspelen en hoe zij dat kunnen doen.

Prijs: 3,50 (incl. verzendkosten)
Bestelwijze: zie onderaan deze pagina.


Hoogbegaafde kinderen en hun sociale en emotionele ontwikkeling
Febr.1994 (16 blz.) herzien okt. 2000 (25 blz.)

In deze brochure komt aan bod welke misverstanden er zoal bestaan over de sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en welke belemmeringen zij bij deze ontwikkeling tegen kunnen komen.

Ook is beschreven hoe ouders en leerkrachten ervoor kunnen zorgen dat deze kinderen wel de kans krijgen om zich ook sociaal en emotioneel positief te ontwikkelen.

Prijs: 4,00 (incl.verzendkosten)
Bestelwijze: zie onderaan deze pagina.


Opvoeden van hoogbegaafde kinderen
Maart 1996 (20 blz.) herzien jan. 2003 (52 blz.)

Hoe een kind volwassen wordt is afhankelijk van de wisselwerking tussen aanleg en omgeving.

Het is dus van belang dat volwassenen zich bewust zijn van de invloed die zij hebben tijdens het opvoedingsproces, maar ook van de mogelijkheden van het kind dat zij opvoeden.
Hoogbegaafde kinderen hebben specifieke mogelijkheden en deze lopen dan ook als een rode draad door de brochure.

Prijs: 4, 25 (incl.verzendkosten)
Bestelwijze: zie onderaan deze pagina.


Voor leerkrachten - over hoogbegaafde kinderen
Januari 1998 (24 blz.) herzien jan. 2006 (56 blz.)

Hoogbegaafde kinderen komen er niet vanzelf. Zij zijn gevoeliger voor zaken die aan hun leeftijdgenootjes voorbij gaan en leren anders en sneller.

Ook stuiten zij dikwijls op onverschilligheid en afwijzing bij het spelen met leeftijdgenootjes en in de omgang met leerkracht(en).

Toch is het, zowel voor hun leerprestaties als voor hun persoonlijkheidsontwikkeling van belang, dat zij zich veilig voelen in hun groep op school. Bovendien voorkomt zo'n veilig gevoel onnodig verdriet.

Hoe leerkrachten en toekomstige leerkrachten door hun gedrag en houding hieraan bij kunnen dragen staat centraal in deze brochure.
Aan bod komt: herkenning van hoogbegaafden - aansluiten bij aanwezige kennis - omgaan met onderpresteren - waarderen van prestaties - zorgen voor een veilig groepsklimaat en hoe leerkrachten en ouders op een positieve manier kunnen samenwerken.

Prijs: 4,50 (incl. verzendkosten)
Bestelwijze: zie onderaan deze pagina.

Bestellen

De brochures zijn te bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op IBAN nummer NL74 INGB 0001399659 t.n.v. Dini van den Heuvel, W.Alexanderstraat 3, 5133VE Riel.
Wilt U de titel van de brochure en Uw naam en adres vermelden. U kunt de titel van de brochure en uw naam en adres ook doorgeven via email

VOO - Brochure

Informatie over de brochure die in 2000 is uitgebracht door De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) en waarvan ik medeauteur ben vindt u onder de titel: Een hoogbegaafd kind in de klas, Ouders en leerkrachten werken samen.