Een hoogbegaafd kind in de klas

Dini van den Heuvel

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) heeft een brochure uitgebracht met de titel: EEN HOOGBEGAAFD KIND IN DE KLAS, Ouders en leerkrachten werken samen.

De brochure is een uitgave van LOBO, NKO, Ouders & Coo en VOO in samenwerking met Pharos en is samengesteld door Dini van den Heuvel, Elly Roose en Karel Jurgens. De brochure bevat ideeŽn en suggesties voor ouders en leerkrachten die willen inspelen op de behoeften van hoogbegaafde leerlingen in de eerste vier groepen van het basisonderwijs.

Korte inhoud

Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich vanaf hun geboorte anders dan andere kinderen. Daarom is het belangrijk dat ouders en leerkrachten hen zo vroeg mogelijk signaleren, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat deze kinderen de bijzondere aandacht krijgen die zij nodig hebben.
De brochure gaat in op het begrip 'wat is hoogbegaafd?' en 'hoe herkent je het?'. Daarna komt aan bod hoe ouders en leerkrachten deze kinderen naast voldoende uitdaging ook voldoende veiligheid in het gezin en de klas kunnen bieden bij hun leerproces en bij hun sociale en emotionele ontwikkeling. Er is aandacht voor de specifieke moeilijkheden die zij hierbij kunnen tegenkomen. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het onderwerp 'meestal gaat het goed, soms niet.'

Tenslotte komt de samenwerking met collega's en ouders aan de orde en afsluitend wordt bekeken hoe een schoolteam aan de slag kan gaan als er een hoogbegaafd kind op school zit.

In elk hoofdstuk komt de situatie thuis en op school apart aan bod, naast ideeŽn en suggesties die zowel voor ouders als leerkrachten de moeite waard zijn. De ideeŽn en suggesties sluiten zo goed mogelijk aan bij de praktijk van het onderwijs , geven inzicht in de laatste ontwikkelingen en bieden ondersteuning bij een positieve samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Zij vragen naast extra investeringen een andere manier van omgaan met de bestaande werkelijkheid. Bijvoorbeeld: een meer flexibele inrichting van het onderwijs, waarbij de leerlingen niet allemaal met hetzelfde bezig zijn. En:onderwijs door leerkrachten die ruimte en voorwaarden scheppen voor het individuele leerproces van leerlingen.

Op deze wijze onderwijs geven geeft veel voldoening. Leerkrachten dragen dan niet alleen kennis over, maar zij ondersteunen kinderen daadwerkelijk bij hun groei naar eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces en ontwikkeling.

Deze brochure is begin februari 2000 naar alle basisscholen gestuurd, maar is zeker ook de moeite waard voor ouders van basisschoolleerlingen of toekomstige basisschoolleerlingen. Ouders, maar ook scholen die meerdere exemplaren willen hebben kunnen de brochure bestellen bij VOO.

Bestellen

De brochure op A4-formaat telt 32 pagina's en bevat nuttige tips, wenken, een lijst van boeken en (hulp)adressen.

U kunt de brochure bestellen door Ä 5,50 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van Vereniging voor Openbaar Onderwijs te Almere onder vermelding van bestelcode 705 en het adres waarnaar de brochure verzonden kan worden.