Herziening brochure


Dini van den Heuvel

De brochure Opvoeden van hoogbegaafde kinderen was aan vernieuwing toe.

In de brochure van 1996 komen de twee hoofdbestanddelen van het opvoedingsproces aan de orde: de manier waarop volwassenen met kinderen omgaan en de mogelijkheden van kinderen. Hoe een kind volwassen wordt is immers afhankelijk van de wisselwerking tussen aanleg en omgeving.

Het is dus zaak dat ouders zich bewust zijn van de invloed die zij hebben tijdens het opvoedingsproces, maar ook van de eigen mogelijkheden van het kind dat zij opvoeden. Omdat hoogbegaafde kinderen specifieke mogelijkheden hebben lopen deze dan ook als een rode draad door de brochure.

In de herziene brochure van 2003 krijgt hoogbegaafdheid en de herkenning van hoogbegaafde kinderen meer aandacht. De mogelijkheden van hoogbegaafden, die ook uitgangspunt waren in de vorige brochure, zijn meer uitgebreid beschreven. Verder is een hoofdstuk toegevoegd waarin het overleg tussen ouders en school centraal staat en is het gedeelte dat gaat over het kiezen van een eigen manier van opvoeden aangevuld met suggesties. De lay - out van de brochure is veranderd, de literatuurlijst is aangepast en het aantal bladzijden is door deze herziening uitgebreid van 20 naar 52.


Terug naar Brochures