Herziening brochure

Dini van den Heuvel

Voor leerkrachten - Over hoogbegaafde kinderen was aan vernieuwing toe.

In de brochure van 1998 kwam aan bod: herkenning van hoogbegaafden - aansluiten bij aanwezige kennis - omgaan met onderpresteren - waarderen van prestaties - zorgen voor een veilig groepsklimaat en hoe leerkrachten en ouders op een positieve manier kunnen samenwerken.

In de herziene brochure krijgt de herkenning van hoogbegaafden meer aandacht. Hoe leerkrachten kunnen omgaan met testresultaten en met begeleiden van leren-leren is in enkele nieuwe hoofdstukken beschreven. Ook is een hoofdstuk toegevoegd over hoogbegaafden die een klas overslaan en dus jonger in het voortgezet onderwijs binnenkomen. De lay-out van de brochure is veranderd, de literatuurlijst is aangepast en het aantal bladzijden is door deze herziening uitgebreid van 24 naar 56.

Door deze aanvullingen bevat deze herziene brochure zowel meer informatie voor leerkrachten in het basisonderwijs als voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Leerlingen komen immers niet als een onbeschreven blad het VO binnen. Hun ervaringen van de basisschool nemen zij mee naar het VO en daar houden leerkrachten in het VO natuurlijk bij alle leerlingen wel rekening mee. Maar het is voor die leerkrachten toch goed om even extra stil te staan bij de ervaringen die hoogbegaafde leerlingen hebben in het basisonderwijs. Dit omdat de begeleiding op de meeste basisscholen nog maar mondjesmaat is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van die hoogbegaafde leerlingen.

Riel, januari 2006Brochures