Herziening brochure

Dini van den Heuvel

De brochure Hoogbegaafde kinderen en hun Sociale en Emotionele ontwikkeling is ondertussen 6 jaar oud en was aan vernieuwing toe.

In de brochure van 1994 staat beschreven welke misverstanden er zoal bestaan met betrekking tot de sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Verder komt aan bod welke belemmeringen deze kinderen tegenkomen bij het leren omgaan met anderen en bij het leren omgaan met emoties van zichzelf en van anderen. Tenslotte worden er wat suggesties gedaan hoe ouders en leerkrachten ervoor kunnen zorgen dat ook deze kinderen een kans krijgen zich sociaal en emotioneel te ontwikkelen.

De herziene versie van de brochure van oktober 2000 heb ik aangevuld met een beschrijving van het begrip hoogbegaafdheid. De manier waarop de sociale en emotionele ontwikkeling zich globaal bij kinderen voltrekt krijgt aandacht en er is meer plaats ingeruimd voor de emotionele ontwikkeling dan in de eerste druk. De voorbeelden uit de praktijk zijn uitgebreid, de lay-out is vernieuwd en de literatuurlijst bijgewerkt.Brochures