Herziening brochure

Dini van den Heuvel

De brochure Hoogbegaafde kinderen in hun Eerste Levensjaren is ondertussen 6 jaar oud en was aan vernieuwing toe.

In de brochure van 1994 heb ik beschreven hoe hoogbegaafdheid zich bij jonge kinderen manifesteert en waarom het van belang is dat volwassenen er zo vroeg mogelijk adequaat op inspelen.

In de herziene druk van augustus 2000 besteed ik uitgebreider aandacht aan herkenning van hoogbegaafdheid op jonge leeftijd. Verder is de brochure aangevuld met extra voorbeelden uit de praktijk, met suggesties over speelgoed en een stukje over wat van belang kan zijn bij het kiezen van een school. De literatuurlijst is bijgewerkt en de lay-out is vernieuwd.

Zowel ouders, als medewerkers van ouder- en kindzorg en leidsters van crèches en peuterspeelzalen kunnen met deze brochure hun voordeel doen.Terug naar Brochures