Enkele tips om communicatie tussen ouders en school positief te laten verlopen.

Dini van den Heuvel

Een gesprek dat ik enkel weken geleden had met een ouder over de communicatie met school, bracht mij op het idee om weer eens aandacht te besteden aan het onderwerp. In dit artikel heb ik wat tips op een rijtje gezet die van belang kunnen zijn bij die communicatie.

  • Stel je als ouder op de hoogte van het beleid met betrekking tot hoogbegaafdheid dat de school van je kind voert. Wat staat erover in hun schoolgids, voor welke kinderen hebben zij verrijkingsmogelijkheden, welke lesmaterialen gebruiken zij voor hen en waarom hebben zij voor deze materialen gekozen. Wie is er binnen de school verantwoordelijk voor het beleid, wie coŲrdineert in de praktijk het beleid en hoe gaan de verschillende groeps- of vakleerkrachten ermee om. En op wie kan de school een beroep doen voor begeleiding en bijscholing als zij zelf nog niet voldoende zijn toegerust?

  • Blijven er na het lezen van de Schoolgids nog vragen over, formuleer die voor jezelf, zet ze op papier. Vraag een gesprek aan op school en geef enkele dagen voor de afspraak je vragen aan degene(n) met wie het gesprek plaatsvindt, zodat zij zich kunnen voorbereiden. Zoín voorbereiding zorgt ervoor dat zowel bij ouders als leerkrachten de ergste emoties ervan af zijn en dit kan het gesprek alleen maar ten goede komen.

  • Is na het lezen van de Schoolgids het beleid van de school duidelijk, maar heb je nog specifieke vragen met betrekking tot de begeleiding van je kind is het goed op dezelfde manier tewerk te gaan. Formuleer wat je wilt weten, zet het op papier en geef het voor het gesprek af op school zodat ook zij de tijd hebben om zich voor te bereiden.

  • Formuleer het onderwerp dat je wilt bespreken concreet. Gebruik zo weinig mogelijk algemene termen maar noem voorbeelden en feiten. Een opmerking als onze dochter is hoogbegaafde en zij verveelt zich tijdens de rekenles zet minder zode aan de dijk dan bijvoorbeeld onze dochter vertelde gister welke rekensommetjes ze heeft gemaakt en dat die bijna allemaal hetzelfde waren als vorige week, maar dan omgekeerd.

  • Begin het gesprek met luisteren naar wat de leerkrachten vinden van je kind en hoe ze gedacht hadden op je vragen in te gaan. Dit geeft al veel informatie en stelt je als ouder nog beter in staat aan te sluiten bij wat zij als mogelijkheden zien.
  • Heb je andere suggesties of nieuwe informatie kom dan met concrete voorstellen en check bij de leerkrachten af wat zij hiervan vinden, wat volgens hen wel en niet haalbaar is en of zij nog andere ideeŽn hebben.

  • Als je niet tot overeenstemming kunt komen. Zoek dan samen deeloplossingen die wel binnen redelijke tijd zichtbaar resultaat opleveren.

  • Spreek af dat je een verslag maakt van het gesprek om te bevestigen dat je begrepen hebt wat afgesproken is. Prik een datum voor een vervolggesprek om het resultaat te evalueren, wacht hiermee niet tot een volgend incident.

  • Soms werken deze gesprekken niet, dan is de tijd gekomen om je energie te gaan gebruiken om een andere school te zoeken. Realiseer je daarbij wel, dat omgaan met hoogbegaafdheid nog overal in het onderwijs in de kinderschoenen staat, maar ook dat er wel degelijk verschillen tussen scholen bestaan. OriŽnteer je dus goed voordat je de overstap maakt.

Tot zover deze suggesties, hebt u opmerkingen of aanvullingen, laat het me horen dan kan ik die ook weer doorgeven aan anderen.

Voor meer over communicatie ga naar communicatie en naar tips