Literatuurlijst over hoogbegaafdheid

Dini van den Heuvel

Barreveld, I.,
Hagar, een hoogbegaafd meisje
Ambo, Baarn 1996 ISBN 90 263 14388

Boer, G. de (red.)
Ruimte voor leren. Congresbundel over hoogbegaafden in basis- en voortgezetonderwijs
Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS), Amersfoort 2000

Boulanger, M, Peters, W en Hoogeveen, L.,
Help, mijn dochter is hoogbegaafd
Lemma b.v., Utrecht 2000 ISBN 90 518 98568

Bronkhorst, E. en Drent, S.
Anders kijken naar je methode, compacting van taal-/leesonderwijs
Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), Enschede, 2001
ISBN 90 329 20545

Bruin-de Boer, A.L. de e.a.>
Hoogintelligente kinderen in het basisonderwijs
de Ruiter, Gorinchem 1993 ISBN 90 052 13361

Dijk, W. van, Kok W.A.M., Span P.
Begaafde leerlingen in heterogene klassen.(V0)
ISOR/Rijksuniversiteit Utrecht 1991, Rapportnummer 91.02
ISBN 90 5187 040 X

Doornekamp, G., Drent, S., Bronkhorst, E.
Een slimme aanpak voor slimme leerlingen
Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), Enschede, 1999
ISBN 90 329 19563

Drent, S.
Hoogbegaafde kinderen kunnen meer. Praktische richtlijnen voor verbreding in het basisonderwijs
Ajodakt, Voorschoten 1998 ISBN 90 740 80464

Drent, S en van Gerven E.
Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs
Uitgever van Gorcom, 2007, derde herziene druk
ISBN 9 789023 243212

Elshout, J., Kouwenhoven, K.en Tromp, D
De identificatie van hoogbegaafde jonge mensen
Tijdschrift voor Pedagogische studiën mei 1983

Fest, P.
Hoogbegaafdheid, een lastige luxe
P. Fest, Eindhoven 1996, ISBN 90 900 96353

Freeman, J.
Educating the very able. Current International Research
Office for Standards in Education, London, 1998. ISBN 0 11 350 1005

Gerven, E. van en Drent, S
Een doorgaande lijn voor hoogbegaafde leerlingen. Een praktische gids voor het maken van beleid
Lemma b.v. Utrecht 2000 ISBN 90 518 98800

Gerven, E. van
Zicht op hoogbegaafdheid.
Handboek voor leerkrachten in het basisonderwijs
Lemma BV, Utrecht 2001 ISBN 90 5189 928 9

Groebbé L.
Denken is leuk
Praktisch handboek voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten
Graviant educatieve uitgaven, Doetinchem 2007, ISBN 978 90 75129 71 7

Heuvel, D. van den
Sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen 1994.
Herzien in oktober 2000. Te bestellen door 3,50 Euro te storten op giro 1399659, t.n.v. D.vd.Heuvel, Riel. Met vermelding van adres van besteller en titel van brochure.

Heuvel, D. van den
Eerste levensjaren van hoogbegaafde kinderen 1994.
Herzien in augustus 2000. Te bestellen door 3,-- Euro te storten op giro 1399659 t.n.v. D.vd.Heuvel, Riel. Met vermelding van adres van besteller en titel van brochure

Heuvel, D. van den
Opvoeden van hoogbegaafde kinderen 1996.
Herzien Januari 2003. Te bestellen door 4,25 Euro te storten op giro 1399659 t.n.v. D.vd.Heuvel, Riel. Met vermelding van adres van besteller en titel van brochure

Heuvel, D. van den, 1998.
Voor leerkrachten - over hoogbegaafde kinderen 1998.
Herzien Januari 2006. Te bestellen door 4,50 Euro te storten op giro 1399659 t.n.v. D.vd.Heuvel, Riel. Met vermelding van adres van besteller en titel van brochure

Heuvel, D. van den, Jurgens, K en Roose, E.
Een hoogbegaafd kind in de klas. Ouders en leerkrachten werken samen.
Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO), Almere 2000.

Hol, A. (red.)
Opvoedingsondersteuning, hfdst. 18 "Help ze zeggen dat mijn kind hoogbegaafd is" door C. Schepel
SWP, Utrecht 1992 ISBN 90 666 50745

D'Hondt, C. en Rossen, H. van
Hoogbegaafde kinderen op school en thuis; een gids voor ouders en leerkrachten
Garant, Leuven 1999 ISBN 90 535 08015

D'Hondt, C. en Rossen, H. van
Hoogbegaafde kinderen opvoeden. Praktische gids voor de sociaal - emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren.
Garant, Leuven 2e druk 2010 ISBN 978 90 441 2647 1

Hoop, F. de en Janson, D.J.
Omgaan met hoogbegaafde kinderen; een andere kijk op (hoog)begaafdheid in school en gezin
Intro, Nijkerk 1999 (3e druk) ISBN 90 557 42023

Jurgens, K. (red.)
Hoogbegaafd, wat betekent dat? Hoofdlijnen van het 9e wereldcongres WCGTC 1991
Vereniging Mensa Nederland, Utrecht 1993 ISBN 90 801 50312
www. Mensa Nederland

Katzo, M.W. en Mönks, F.J.
Nurturing talent: Idividual Needs and Social Ability
Congresbundel vierde ECHA congres 1994
van Gorcum, Assen 1995 ISBN 90 232 30337

Kieboom, Tessa
Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is
Lannoo nv. Tielt 2007 (derde druk) ISBN 978 90 209 6982 5

Kooijman-v. Thiel, M.(Red.)
Hoogbegaafd. Dat zie je zo! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden.
OYA Productions te Ede, 2008
ISBN 978 90 9023526-4

Lammers van Toorenburg M.W.F.
Hoogbegaafd, nou én?
Een ontdekboek en een werkboek over hoogbegaafdheid
Uitgeverij Samsara bv. Amsterdam 2005.
ISBN 9077228314 en ISBN 9077228535

Lucas Jacqueline
Ongekend hoogbegaafd - 13 portretten
Elf volwassenen en twee pubers vertellen hoe zij omgaan met
hun hoogbegaafdheid en daarin hun weg vinden.
Shaker Media, Maastricht 2011
ISBN 978 90 489 0070 1

Mönks, F.J. en Span, P. (red.)
Hoogbegaafden in de samenleving
Congresbundel
Dekker & van de Vegt, Assen 1985 ISBN 90 255 00021

Mönks, F.J. en Peters, W.
Talent for the future; social and personality development of gifted children
Congresbundel derde ECHA congres 1991
van Gorcum, Assen 1992 ISBN 90 232 26569

Mönks, F.J. en Ypenburg, I.
Hoogbegaafde kinderen thuis en op school
Samson Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn 1995 (2e druk)
ISBN 90 609 2861 X

Mooij, T.
Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen; richtlijnen voor passend onderwijs
Coutinho, Muiderberg 1991 ISBN 90 628 38197

Mooij, T (red.)
Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen
Coutinho, Muiderberg 1991 ISBN 90 628 38332

Noks Nauta en Sieuwke Ronner.
Ongeleide projectielen op koers.
Werken en leven met hoogbegaafdheid.
Harcourt Book Publishers, juni 2007
ISBN 978 90 265 17990

Oudervereniging Pharos
"Onderpresteren", Themanummer Signaal juni 1995. Informatie tel. 0900 8996015 of internet: pharosnl.nl

Overschelde, W. van
Vriendschappen en vriendschapsverwachtingen bij hoogbegaafde kinderen: Een ontwikkelingspsychologisch en differentieel standpunt
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie 1988(13), 139-150

Platform Hoogbegaafden
Investeren in Begaafdheid. Een koersnotitie voor de middellange termijn
(1996-1999) van het landelijk Platform Hoogbegaafden.
's-Hertogenbosch maart 1996

Ploeg, J. van der
De opvoeding van hoogbegaafde kinderen
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie 1988(13), 130-138

Rebel-Runckel, J.J.A.
Gegevens over hoofbegaafdheid
Dr. Binetstichting, Tilburg 1984 ISBN 90 900 06532

Rebel-Runckel, J.J.A. (red.)
Hoogbegaafdheid 2. Voor- en nadelen
Dr. Binetstichting, Tilburg 1989 ISBN 90 713 89022

Rood, Lydia
Sprong in de leegte
Leopold, Amsterdam 2005. ISBN 90 258 4648 3

Schneider, B.
The gifted child in peer group perspective
Uitg. Springer-Verlag 1987

Schouten, M.
Hoera, ik ben hoogbegaafd! Levenservaringen van leden van de vereniging Mensa Nederland, Utrecht 1996 ISBN 90 565 8023 X

Span, P. e.a.
Het testen van hoogbegaafde kinderen; Suggesties voor diagnostiek & begeleiding
Samson Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn 1991 ISBN 90 609 25467

Span, P. en Nelissen, J.
Begaafde kinderen op de basisschool. Suggesties voor didactisch handelen.
Bekadidact, Baarn 1999 ISBN 90 262 24281

Sternberg, R.J.
Succesvolle intelligentie: hoe praktische en creatieve intelligentie succes bepalen
Swets & Zeitlinger, Lisse 2002. ISBN 90 265 1694 0

Vos, C. de
Hoogbegaafd. (in de serie Op de groei)
Unieboek b.v., Houten 2002 ISBN 90 269 2560 3

Vries, H. de
Intelligente kinderen; een handleiding voor opvoeders
Ambo, Baarn 1996 ISBN 90 263 14167

Vries, H. de
Teveel mens te weinig dier; leefadviezen voor intelligente mensen
Ambo, Baarn 1999 ISBN 90 263 15902

Webb, J.T. e.a.
De begeleiding van hoogbegaafde kinderen: een praktische gids voor ouders en andere opvoeders. Vertaald en bewerkt door K. Jurgens en F. de Mink
van Gorcum, Assen 1999 ISBN 90 232 33484

Wicherts, J.D.
Een tien met twijfels. (Hoog)begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs
Christelijk Pedagogisch Studiecentrum(CPS), Hoevelaken 1991
ISBN 90 6755 051 5

Zanten, J. van
Hoogbegaafde kinderen
Boom, Meppel 1997 ISBN 90 535 22794


Terug naar literatuuroverzicht.