Top-Down leren

Dini van den Heuvel

Op de website van Hint Limburg, een vereniging die de belangen van hoogbegaafde kinderen behartigt, staat een stuk over Top-Down leren. Het artikel is geschreven door een leerkracht die al jaren in het onderwijs werkt. In het artikel legt de auteur aan de hand van Bottom-Up leren, de manier van leren waarmee het Nederlandse onderwijs werkt, uit hoe kinderen leren die op een top down manier denken en werken.

Alle leerkrachten en toekomstige leerkracht die hoogbegaafde kinderen begeleiden moeten hiervan op de hoogte zijn. Deze kinderen leren immers niet alleen sneller, maar ook op een andere manier en dat wordt heel goed duidelijk in dit artikel.

Kinderen met denktalent
verdienen uitdagend onderwijs

(met goed voorbeeld m.b.t. top-down leren)
Dini van den Heuvel

De laatste jaren zijn er nogal wat initiatieven genomen om te komen tot onderwijs dat beter aansluit bij de manier van denken en leren van hoogbegaafde kinderen. Een recent initiatief betreft de start van het Leonardo College in september 2008 aan het Walburg College in Zwijndrecht.

In Van 12 tot 18, Vakblad voor het voortgezet onderwijs, van oktober 2008 staat een interview met de directeur van dat College geschreven door Carla Desain.

In het interview komt onder andere een goed voorbeeld van top-down leren aan bod en de directeur vertelt dat het College extra aandacht gaat besteden aan hoogbegaafde meisjes. Twee redenen voor mij om een link naar het artikel te plaatsen.

februari 2009
Dini van den Heuvel

Hoe Leonardo-scholen functioneren sinds Jan Hendrickx daar weg is, is me niet bekend.