Speelgoed

Dini van den Heuvel

Op verschillende plaatsen op mijn internetsite komt aan bod dat het van belang is dat speelgoed de nodige uitdaging en variatie biedt aan hoogbegaafde kinderen.

De Speelwijzer

De Speelwijzer,een brochure die over spelen gaat sluit hier erg goed bij aan.
In het eerste gedeelte van de brochure staat beschreven:

waarom kinderen spelen, hoe ze dat kunnen doen en waarmee

wat volwassenen kunnen doen om kinderen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om te spelen

wat er aan de hand kan zijn als kinderen niet spelen.


Het tweede gedeelte laat zien welke soorten speelgoed en speelmaterialen er te onderscheiden zijn en bij welk deel van de ontwikkeling van een kind die het meeste horen. (lichamelijke / ontwikkeling, verstandelijk ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling).

Er staan steeds voorbeelden bij van speelgoed dat in de winkel te koop is en van materialen die in en om het huis te vinden zijn.
Bovendien zijn de voorbeelden zoveel mogelijk van gemakkelijk naar moeilijk geordend en niet naar leeftijd. Waarmee kinderen (willen) spelen, hangt namelijk meer samen met hun ontwikkeling en belangstelling, dan met hun leeftijd.

Kortom een brochure vol suggesties, ook voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Omdat de brochure niet meer te verkrijgen is heb ik de tekst van de brochure als bijlage toegevoegd.

Riel, 9 februari 2016