Oudervereniging Pharos

Dini van den heuvel


De vereniging Pharos, die in 1987 is opgericht, is een vereniging van ouders voor ouders met als doelstelling:

  • het helpen en stimuleren van hoogbegaafde kinderen bij een evenwichtige ontwikkeling van hun mogelijkheden en bij hun integratie in de maatschappij.

  • het ondersteunen van hun ouders, voogden en/of verzorgers.

De vereniging probeert deze doelen te bereiken door het geven van informatie en door het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en voor kinderen, meestal regionaal.

Bijeenkomsten in de regio's

Actieve leden organiseren in de eigen regio ouderbijeenkomsten, kinderspeldagen en weekends voor hoogbegaafde kinderen. Momenteel gebeurt dit in 20 regio's.

Bij Pharos kunnen ouders met andere ouders van gedachten wisselen en ervaringen bespreken. Ook zijn er informatieve bijeenkomsten over allerlei onderwerpen op het zich snel ontwikkelende terrein van kennis over hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafde kinderen kunnen op speldagen en weekends ervaren hoe het is om met andere hoogbegaafde kinderen te spelen. Zij zijn niet vaak in de gelegenheid om in hun eigen tempo en vanuit hun eigen interesses met leeftijdgenoten om te gaan. Op school komen zij hen zelden tegen in de eigen klas of groep. De bijeenkomsten kunnen voor hen een feest van herkenning zijn en aanleiding om bij elkaar te gaan logeren of via email te corresponderen.

20 jaar Pharos

In 2007 heeft Pharos het twintig jarig bestaan gevierd. Bij die gelegenheid heb ik als terugblik het artikel 20 jaar Pharos in Signaal geschreven.

Informatie

Meer informatie over het lidmaatschap en de activiteiten van de oudervereniging is te vinden op de landelijke internetsite van Pharos.