Literatuurlijst over andere onderwerpen

Dini van den Heuvel

Intelligentie, Emotionele intelligentie en Hoogsensitiviteit

Aron Elaine N.
Hoogsensitieve personen. Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt
Archipel Amsterdam, onderdeel van Arbeiderspers 2002 ISBN 90 6305 023 2

Gardner, H.
Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences
Heinemann Londen 1984 ISBN 0 434 28245 6

Gardner, H.
Soorten Intelligenties. Meervoudige intelligenties voor de 21ste eeuw
Nieuwezijds Amsterdam 2002 ISBN 90 5712 133 6

Goleman, D.
Emotionele intelligentie
Contact, 1996. ISBN 90 254 06696

Gottman, J. en Declaire, J.
Hart voor je kind: de vijf stappen naar de emotionele intelligentie van je kind.
Kosmos Z & K 1997. ISBN 90 215 93998

Sternberg, R.J.
Succesvolle intelligentie: hoe praktische en creatieve intelligentie succes bepalen
Swets & Zeitlinger, Lisse 2002. ISBN 90 265 1694 0

Tomic. W. en Molen, H.T. van der (red.)
Intelligentie en Sociale competentie
Swets & Zeitlinger 2e druk 1999, ISBN 90 265 1419 0

Creativiteit

Csikszentmihaly, M.
Creativiteit, over flow, schepping en ontdekking
Boom Amsterdam 1998. ISBN 90 5352 373 1

Sternberg, R.J. (ed.)
Handbook of Creativity
Cambridge University Press 1999. Paperback: ISBN 0 521 57604 0

Creatieve Therapie Beeldend

Schweizer C. (red.)
In beeld. Doelgerichte behandelmethoden beeldend therapeuten
Bohn Stafleu van Loghum 2001 ISBN 90 313 363 27

Smeijsters H.
Handboek Creatieve Therapie
Coutinho, 2003 ISBN 90 6283 380 2

Faalangst

Nieuwenbroek, A.
Faalangst en ouders
Kok, Kampen in samenwerking met KPC Groep, 1998 ISBN 90 242 94355

Opvoeden

Dasberg L.
Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000. Of hulde aan de hoop.
Boom, Meppel 1980. ISBN 90 6009 4573

Dasberg L.
Opvoeden door kleinhouden
Boom, Meppel 1984. ISBN 90 600 9591 X

Dasberg L.
Pedagogiek als utopie; terug naar de vooruitgang.
Boom, Meppel 1987. ISBN 90 6009 8021

Gladwell, M.
Uitblinkers
Waarom sommige mensen succes hebben en anderen niet
Uitgeverij Contact 2008 ISBN 978.90.253.295.84

Jørgensen, M. Schreiner, P.
Vechtrelaties. Als kinderen zich tegen volwassenen afzetten; verklaringen en oplossingen.
A. Donker BV, Rotterdam 1992. ISBN 90 610 03717

Lodewijks-Frencken E.
Op opvoeden aangewezen
Nelissen 1989

Miller, A.
Levenspaden; zeven geschiedenissen
Holkema en Warendorf 1998, ISBN 90269 68574

Diekstra, R.
De grondwet van de opvoeding
Karakter B.V. Hoorn 2003 ISBN 9061128226

Storr, A.
De kracht van het alleen zijn
Contact, Amsterdam 1990. ISBN 90 254 6789 X

Wing, L.
Leven met uw autistisch kind. Een gids voor ouders en begeleiders.
Swets & Zeitlinger 2000. ISBN 90 265 15650

Winter M. de
Kinderen als medeburgers
de Tijdstroom 1995. ISBN 90 352 15370

Pesten

Baeten, M.
Pesten hoort er niet bij: informatie en advies voor ouders van kinderen van 8 tot 15 jaar.
Amersfoort, 2e druk 1995 ISBN 90 74492 185

Cox, M.
Horen, zien en niet meer zwijgen.
Zorn Leiden 2001 2e druk. Ministerie VWS

Hest, J. van
Kinderen pesten kinderen: wat alle kinderen van 8 tot 12 jaar tegen pesten kunnen doen.
Amersfoort, 1993 ISBN 90 74492 177

Kenter, Br.
Ik ga weer graag naar school: pestgedrag de kop ingedrukt.
CPS Amersfoort 2000 ISBN 90 995 669481

Meer, B. v.d.
De zondebok in de klas
Berkhout, Nijmegen 1988. ISBN 90 631 00094

Meer, B. v.d.
Pesten op school; wat ouders kunnen doen
Adviezen aan ouders van zondebokken, pesters en andere leerlingen
Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC Groep), Den Bosch 1991.
ISBN 90 631 0202 X

Meer, B. v.d.
Kinderen en pesten: wat volwassenen ervan moeten weten en eraan kunnen doen
Kosmos - Z en K, Utrecht 1993. ISBN 90 215 20486

Meer, B. van der, Pesten op school. Lessuggesties voor leerkrachten. Met uitgebreide suggesties voor lees- en voorleesboeken voor kinderen.
van Gorcum 1997 ISBN 90 232 3239 9

Olweus D.
Treiteren op school.
College uitgevers, Amersfoort 1986, vertaald in 1992 ISBN 90 5256 078 1

Speelgoed

Staal, I.
Speelwijzer. Brochure over speelgoed
7e druk, 2002.
ISNB 97 890 7449 2126

Onderwijs

Ahlers, J.
De basisschool; de verschillen, de idealen, de problemen, de wensen
van Tricht, Twello 1990. ISBN 90 734 60034

Boekaerts, M en Simons, P.R-J.
Leren en instructie. Psychologie van de leerling en het leerproces
van Gorcum, Assen 2e gewijzigde druk 1995 ISBN 90 232 2987 8

Decraene, R.
Met kleuters onderweg. Ontwikkelingsproces van kleuters in het onderwijs
Thieme Zutphen 1994. ISBN 90 034 39419

Parreren, C.F. van
Leren op school. Inleiding in de leerpsychologie, speciaal geschreven voor studenten van de PABO.
Wolters Noordhoff 12e druk 1990 ISBN 3 1300 00346 1461

Parreren, C.F. van
Ontwikkelend onderwijs
Acco Leuven 14e druk 1999 ISBN 90 334 1713 8

Weijden, H. van der
Leren samenleven. Een socratische werkwijze voor basisscholen
Proefschrift, van Gorcum, Assen 1998. ISBN 90 232 3397 2

Weijden, H. van der
Samenleven moet je leren. Een socratische werkwijze voor basisscholen. Praktische bijlage bij proefschrift.
van Gorcum, Assen 1998. ISBN 90 232 3407 3

Ontwikkelingspsychologie en Sociale psychologie

Delfos, M.
Kinderen in ontwikkeling. Stoornissen en belemmeringen
Swets en Zeitlinger 1996 ISBN 90 263 14468

Kohnstamm, R. Kohnstamm, G.A..
Kleine Ontwikkelingspsychologie, Deel 1 Het jonge kind.
Bohn Stafleu Van Loghum, 2009 6e geheel herziene druk. ISBN: 978 90 313 6160 1

Kohnstamm, R., Kohnstamm, G.A.
Kleine ontwikkelingspsychologie, Deel II. De schoolleeftijd.
Bohn Stafleu Van Loghum, 2009 4e geheel herziene druk. ISBN: 978 90 313 6161 8

Kohnstamm, R., Kohnstamm, G.A.
Kleine ontwikkelingspsychologie, Deel III. De puber jaren.
Bohn Stafleu Van Loghum 2009 3e geheel herziene druk. ISBN: 978 90 313 6162 5

Meertens, R.W. & Grumbkow, J. von
Sociale Psychologie
Wolters-Noordhoff, 1988. 90 01 57601 X

Mietzel, G.
Wegwijs in de Ontwikkelingspsychologie.
Vertaald door Th. Ouderkerk Pool.
Thieme1992, ISBN 90 036 72369.


Terug naar literatuuroverzicht.