Lezingen

Dini van den Heuvel

Vanaf 1990 heb ik lezingen en workshops gehouden voor ouders, leerkrachten, studenten en schoolbegeleiders over onderstaande onderwerpen:


  • De sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen

  • Opvoeden van hoogbegaafde kinderen

  • Hoogbegaafde kinderen van 0 tot 6 jaar

  • Thuis inspelen op de sociale en emotionele ontwikkeling.

  • Grenzen stellen bij de opvoeding van hoogbegaafde kinderen

  • Over hoogbegaafdheid

  • Hoogbegaafde kinderen in de basisschool

  • Een veilig schoolklimaat voor hoogbegaafde kinderen

  • Sociale en emotionele ontwikkeling en de houding van de leerkracht

  • Erkenning van hoogbegaafden voorkomt veel narigheid