Hoogbegaafd, dat zie je zó!

Dini van den Heuvel

In oktober 2008 is een boek met bovenstaande titel verschenen. In dit boek wordt het 'Delphi-model Hoogbegaafdheid' gepresenteerd. Twintig experts op het gebied van hoogbegaafdheid kwamen gezamenlijk tot een positieve omschrijving (een kenschets, een definitie) van hoogbegaafdheid.

'Alweer een definitie van hoogbegaafdheid?', zult u zeggen? 'Die hebben we toch al genoeg?

Dat is wel zo, maar deze nieuwe definitie gaat doelbewust in op de gunstige kanten van hoogbegaafdheid en op de mogelijkheden die uitblinken biedt. Hoogbegaafden worden nog te vaak gezien als nerds en vreemde mensen.

Met dit boek laten volwassen hoogbegaafden hun eigen stem horen als tegenhanger van en aanvulling op de stem van wetenschappers en professionals die zich met hoogbegaafdheid bezighouden.


Voor meer informatie over dit boek klik hier.