Hoogbegaafd

Boekbespreking door Dini van den Heuvel

Hoogbegaafd.
door Cora de Vos
In de serie 'op de groei'
2002, Unieboek b.v., Houten
ISBN 90 269 2560 3


Het boek bevat algemene informatie over hoogbegaafdheid. De herkenning van hoogbegaafdheid en hoe IQ en intelligentietests daarbij te interpreteren zijn krijgt aandacht. De beschrijving van deze onderwerpen is zowel de moeite waard voor ouders als voor leerkrachten en andere professionals die hun deskundigheid aan willen vullen.

Een Cadeautje

Hoogbegaafdheid wordt beschreven als een cadeautje. Een gave waar je blij mee kunt zijn zoals ik het altijd verwoord. Maar tegelijkertijd als een moeilijke maar dankbare opgave voor ouders om hun hoogbegaafd kind een voldoende stimulerend omgeving aan te bieden. En die omgeving is niet alleen thuis, maar vanaf het vierde levensjaar vooral ook de school. Iedereen die mij en mijn werk ten aanzien van hoogbegaafdheid kent zal begrijpen dat deze bewoording mij heel erg aanspreken omdat zij uitstekend aansluiten bij de brochure 'Hoogbegaafdheid, Gave en Opgave' die ik in 1994 voor de oudervereniging Pharos geschreven heb. (6e druk 2001)

Verwarrende omgeving

Verder komt aan bod hoe hoogbegaafdheid zich manifesteert bij peuters, kleuters en kinderen op de basisschool en hoe de omgeving verwarrend kan zijn voor een hoogbegaafde. De omgeving, consultatiebureaus, kinderopvang en scholen gaan nu eenmaal uit van het gemiddelde kind. Deze dwang om 'gemiddeld' te zijn begint al heel vroeg en kan heel demotiverend zijn. Meer dan eens zullen ouders de omgeving van het kind dan ook moeten overtuigen van de speciale eisen die hoogbegaafdheid stelt. Dit kan al beginnen op het kinderdagverblijf en het vraagt zeker extra aandacht in het overleg met de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Voorwaar geen eenvoudige opgave. Probeer de behoefte van je kind aan meer uitdaging, minder herhaling enz. maar eens uit te leggen op de genoemde verschillende plaatsen zonder aversie op te roepen of zonder dat je als elitair wordt betiteld.

Overigens zou een (betere)scholing op het gebied van hoogbegaafdheid van onderwijskrachten en hulpverleners veel kunnen betekenen voor deze ouders en hun kinderen. Bovendien zouden die professionals in onderwijs en hulpverlening de opgave, die ook zij hebben ten aanzien van hoogbegaafde kinderen, beter waar kunnen maken. Een onderwerp voor een volgend boek, maar dit terzijde.

Verschillende mogelijkheden en activiteiten

Omdat de school als omgevingsfactor zo belangrijk is besteedt de schrijfster veel aandacht aan de communicatie met school en aan de manier waarop door verrijken en verbreden meer uit de basisschool te halen is door ouders en leerkrachten samen. Kort gaat zij ook nog in op eventuele mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs.

Tenslotte maakt zij ouders attent op aanvullenden literatuur en op activiteiten van verschillende ouderverenigingen. Bij deze verenigingen kunnen ouders elkaar ontmoeten en hun ervaringsdeskundigheid uitwisselen. Ook organiseren de verenigingen bijeenkomsten voor kinderen om hen de gelegenheid te geven met andere hoogbegaafde kinderen in contact te komen. Deze contacten zijn noodzakelijk omdat voor de ontwikkeling van deze kinderen zowel de omgang met hoogbegaafde leeftijdgenoten als de omgang met andere leeftijdgenoten van belang is.

Reёle manier

Kortom een boekje dat op een reŽle manier de omgang met hoogbegaafdheid beschrijft, eventuele problematiek signaleert en praktische oplossingen en tips aandraagt. In duidelijke bewoordingen geeft de schrijfster de huidige stand van zake met betrekking tot hoogbegaafdheid weer.

Toen 17 jaar geleden hoogbegaafdheid door onze zoon op mijn pad kwam zou zo'n boekje me een heel eind op weg geholpen hebben. Ik vind het dan ook fantastisch dat al het werk dat er gedurende de afgelopen jaren verzet is door vele betrokkenen, vaak vrijwilligers, er mede aan bijgedragen heeft dat dit boekje verschenen is.

Ouders, leerkrachten en anderen die meer willen weten over begeleiding van hoogbegaafden kunnen er nu tenminste hun voordeel mee doen.