Hoogbegaafd, nou Ún?

Boekbespreking door Dini van den Heuvel


Hoogbegaafd, nou Ún ?
Ontdekboek over hoogbegaafdheid
Door Wendy Lammers van Toorenburg
Uitgeverij Samsara bv. Amsterdam 2005
ISBN 90 77228 31 4


De schrijfster heeft het boek de ondertitel 'ontdekboek over hoogbegaafdheid' met recht meegegeven. Al lezend en kijkend kunnen ook jonge kinderen ontdekken wat het betekent en hoe het voelt om hoogbegaafd te zijn. De illustraties van Erica Ringelberg dragen hier nog extra aan bij. Een boek voor hen en niet over hen zoals de schrijfster terecht opmerkt.

Op een heel duidelijke manier komen vele onderwerpen die met hoogbegaafdheid te maken hebben aan bod. De samenstellers slagen erin om aan te geven welke verschillen er bestaan tussen hoogbegaafde kinderen en hun leeftijdgenootjes. Ook geven zij aan dat dit anders zijn soms tot onderpresteren en pesten kan leiden en komt aan bod wanneer je je als hoogbegaafde aanpast en hoe je voor jezelf op kunt komen en je eigen weg kunt gaan.

Al met al vormt het boek een aanvulling op reeds bestaande informatie over hoogbegaafdheid. Niet alleen omdat het niet over hen gaat, maar voor hen bestemd is, maar ook omdat het boek aan volwassenen veel lees- en kijkplezier kan bieden. Want evenals er onderlinge verschillen bestaan tussen hoogbegaafde kinderen bestaan er ook verschillen tussen volwassenen die als begeleiders met hen in contact komen. Verder is het boek ook heel geschikt om samen met je eigen kind of samen met een kind dat bij je in de klas zit op ontdekkingstocht te gaan in 'hoogbegaafdenland'. Ik heb daar heel positieve geluiden over gehoord van zowel ouders als van leerkrachten.