Werkgroep voor ouders en opvoeders van hoogbegaafde kinderen en adolescenten v.z.w.

Dini van den Heuvel

De werkgroep heeft tot doel:

  • het bevorderen van de opvang en de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en adolescenten, alsook van de onderpresteerders onder hen die door hun hoogbegaafdheid eventueel in moelijkheden komen met de omgeving.

  • bij te dragen tot hun maximale zelfontploiing opdat zij hun inbreng in de maatschappij optimaal kunnen realiseren met verantwoordelijkheidszin in een geest van begrip en respect.

De werkgroep richt zich tot:

  • kinderen en adolescenten die hoogbegaafd zijn (IQ 130 of meer) en/of uitzonderlijk getalenteerd;

  • ouders, leerkrachten en opvoeders van deze kinderen en adolescenten


Voor meer informatie ga naar Bekina.